نروژ ۳ نفر را به جرم همکاری با داعش در سوریه محاکمه کرد