نگرانی از ساخت مدارس در مسیر قنات‌ها، مسیل‌ها و کوره‌های آجرپزی