امام جمعه مهاباد: نا‌امنی و بی‌ثباتی به‌هیچ‌عنوان به‌نفع مردم مهاباد نیست