ردگیری شادی عجیب بعد از گل مسی به بایرن در اینستاگرام همسرش! (+تصویر)