حضور بانوان هوادار استقلال در تمرین آبی پوشان +تصویر