زلزله‌ای با قدرت بیش از سه ریش‌تر شهرستان خلیل‌آباد را لرزاند