دیدار تیم‌های فوتبال پیشکسوتان و خبرنگاران اتریش / عکس : پیام پارسایی