تماشا کنید: فرِیت لاینر Inspiration، دماغ‌دار غول پیکر هوشمند آمریکایی