اعتراض به انتخاب استاندار فتنه گر در استان مرکزی+ تصاویر