یک حادثه در جاده سبزوار به شاهرود دو کشته و چهار مصدوم بر جای گذاشت