ارائه خدمات بهداشت حرفه‌ای کشاورزی به 109 هزار کارگاه در فارس