سرمربی فوتبال ساحلی آبادان:داور به سود سفید قوی انزلی قضاوت کرد