معافیت 49 نفر از فرزندان پسر خانواده‌های زیر پوشش کمیته امداد لارستان از خدمت سربازی