دیدار عطار نیشابوری و آنتوان چخوف در نمایشگاه کتاب