سخنگوی تجاوز سعودی به یمن: مداخله زمینی هنوز رخ ...