نمایندگی ایران در سازمان ملل: جابجایی دفتر ایران در واشنگتن ربطی به هسته ای ندارد