راهپیمایی نمازگزاران مشهدی در حمایت از مردم یمن / عکس : محسن رحیمی عنبران