جای نگرانی نیست، پرسپولیس با 100 هزار هوادار مقابل الهلال قرار می گیرد