زلزله ای به قدرت 3،8 ریشتر خلیل آباد در خراسان رضوی را لرزاند