سازنده‌ی بازی Rock Band 4 درباره‌ی احتمال کمبود سخت‌افزار‌های این بازی هشدار داد