حضور ۲۰۰ هزار هوادار برای دو بازی افتخاری برای مسئولان AFC است/ جنجال در عربستان پاسخی به شایعه‌سازی م