برنامه های تالار گفت وگو و سرای اهل قلم نمایشگاه کتاب در 19 اردیبهشت