ناصر العطیه جام قهرمانی را زیر دروازه قرآن بالای سر برد