اوباما: باید مطمئن شویم آمریکا قواعد اقتصاد دنیا را می‌نویسد