بازار مسکن جان گرفت/ خریداران چشم انتظار کاهش قیمت هستند