تایید قابلیت کنترل وسایل نقلیه AT-ST‌ در بازی Star Wars Battlefront