فوری/ وزیر خارجه عربستان از زمان دقیق آتش بس پرده برداشت