خبر بد برای شیاطین سرخ/ هافبک منچستر فصل را از دست داد