ضجه‌های یک مادر وقتی جسد متلاشی فرزندش را دید/ چک برگشتی از من قاتل ساخت/ نکته مهم برای پذیرفته شدن تو