ایجاد وحشت در مردم در آستانه حمله گسترده عربستان به یمن