فکر نمی‌کنم لالیگا تعطیل شود/ از نظر خودم هیچ اشتباهی نکردم