سعودی‌ها شبکه ارتباطاتی صعده در یمن را به طور کامل نابود کردند