بازیكن سابق پرسپولیس و برادرش در دوران نوجوانی+عکس