«نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر»؛ طرحی که نیازمند استمرار است