ضعیف‌ترین مدیر در گیلان از نظر ندیمی/عزل یکی از معاونین منطقه آزاد انزلی/میهمان ویژه همایش تالش شناس