برخورد دو خودروی سواری در جاده کاشمر 6 مجروح بر جای گذاشت