درگیری‌ها در سودان جنوبی سبب آوارگی 100 هزار نفر شد