با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 37 طرح مخابراتی در استان افتتاح شد