وضعیت علی عسگری شنبه معلوم می‌شود/مصدومیت حاتمی خفیف است