ایجاد ۱۰۷ کیلومتر فیبرنوری با افتتاح پروژه های جدید در کرمانشاه