راهپیمایی مردم قم در حمایت از مردم یمن و تشییع شهید شیخ زاده / عکس: محمدرضا جباری‎