جزئئیات کشته شدن دختر مهابادی، مردم هتل تارا را آتش زدند