پيام تسليت رييس جمهوري به مناسبت درگذشت دکتر صادق آيينه‌وند