شیعی: با اراده آهنین ۶ امتیاز بازی‌های باقیمانده را از آن خود می‌کنیم/ اشتهای بازیکنان برای گلزنی بس