رقابت صدها نفر در مسابقه بزرگ کتابخوانی پرنیان در قاب تصاویر