شاپورآباد هم به کمپین حمایت از رهبری پیوست / تصاویر