رونمایی یکی از قدیمی‌ترین نسخه‌های دیوان حافظ +‌ تصویر