دادگاه استیناف استاد حوزه علمیه بحرین 12 خرداد برگزار می‎شود