برتری فولاد نوین اهواز مقابل سیاه جامگان مشهد در نیمه اول