تظاهرات روز همبستگی ملت ایران با مردم مظلوم یمن (+عکس)